Uncategorized

Create From Your Unique Version of Source

Posted on

angel wisdom nyc

archangel_michael_by_edcamp65rhhToday, Dear Ones, I wish to inspire you to search and develop your creativity.  It is when you have found that spark within yourself, you are deeply connected to your individual connection and expression of Source Energy.  Unfortunately, it has been the prevailing teaching from other religious factions that there is only one way to reach Source, through prayer or meditation.  But that is as far from the truth, the way to your connection to Source is as unique as you are.  Physical activity of almost any kind will release stress and toxins form your body.  This is preferred due to the difficulty to connect when the body is tense and full of fear.  The practice of maintaining your physical form, as well as clearing the food your eat, is very important to this endeavor.  Just ask the Love and Light from Source to clear your food of any…

View original post 399 từ nữa

Tìm hiểu kiến thức tâm linh cơ bản

Posted on

NHỮNG CẤU TRÚC TÂM LINH SIÊU HÌNH CỦA CON NGƯỜI


A và B : Là những thể vi tế của Vô Thức hay Linh Hồn và vô thức hay linh hồn được cấu tạo bởi hai thần thức âm – và dương + thượng đẳng của con người . 
C : Tất cả Vô Thức , hay linh hồn của con người hay nhân loại đều có sự liên lạc và liên hệ với nhau theo một mô dạng và một công thức đặc biệt . Trong trường hợp bình thường thì nó ở trạng thái độc lập và riêng biệt ở mổi người ; bởi lẻ người thường không hiểu rỏ cơ chế của linh hồn một cách rỏ ràng ,mà chỉ có thể đoán mơ hồ về sự tồn tại của nó . 
D : Con đường gạch đứt đi từ giữa ngực lên đến Âm Dương Thần Thức + – ở trên đầu là con đường siêu thức ANTASKARANA là con đường ánh sáng , nối liền ý thức con người với linh hồn hay vô thức bên trên . Con đường nầy sẻ tải những trường lực hình tư tưởng của người cầu nguyện đi lên linh hồn hay vô thức , và nhờ con đường nầy mà những nguồn cảm hứng hay những thông tin bên trên được mang xuống cho ý thức . Con đường ánh sáng siêu thức ANTASKARANA nầy bị bít , nghẹt và không được khai thông ở đa số người thường ; nhưng nó lại được khai thông ở những vị tu tập đắc đạo , những nhà ngoại cảm cao cấp và một số ít con người mà nảo bộ đã được cấu trúc ở những dạng đặc biệt và đã trang bị sẳn sàng con đường thông lộ nầy cho họ . 
E : Hào quang chung quanh đầu con người là tượng trưng cho ý thức và tiềm thức hòa lẩn vào nhau . 
F : Là con đường nối tiếp tiềm thức và ý thức của con người , nó thường gởi đến và đi các hình tư tưởng của những tư duy , trí nhớ và những ấn tượng thu nhận của ngũ quan vật chất của con người . 
G : Những lằn gạch chung quanh cơ thể là đại biểu cho tiềm thức hay thể vía của con người , nó bao gồm tất cả ấn bản sao tinh hoa của tất cả tế bào vật chất của cơ thể . 
H : Cơ thể vật chất là nơi trú ngụ của hai thể thấp là ý thức và tiềm thức của con người được sinh tồn tại cỏi vật chất . 
I : Hình quả trứng hay oval bao quanh con người là trường từ lực hay thể phách của con người . 
L : Có nhiều con đường vô hình nối liền con người với vật hay người khác khi liên lạc ; như đường chỉ nối liền người nầy với người kia là K , thỉnh thoảng con đường nầy bị ngăn chận bởi một vật khác như khúc gổ J trong hình ; đi theo dọc con đường L , là con đường tải những sinh lực và hình tư tưởng của người dùng thần giao cách cảm hay đọc tư tưởng của người khác . 

ĐỒ HÌNH THỨ 2 
CƠ CHẾ CỦA THẦN GIAO CÁCH CẢM VÀ CẦU NGUYỆN TÂM LINH . 


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 814×1070.A .- Là cơ thể vật chất . 
B .- Là thể vía của con người . 
C .- Hình chùm nho ở thể vía là phần hạ thể của con người hay là tiềm thức ; nó sẻ rời cơ thể khi con người chết . 
D .- Con đường vợn sóng dưới chùm nho là đại diện cho sinh lực khí của con người , dùng cho thể vía , và là một bình dự trử điện , dự trử sinh lực khí cho con nggười , nó tủa ra mọi nơi và là đường dây liên lạc cho mọi vật , khi con người tiếp xúc đến những vật nầy . 
E.- Sợi dây nối liền từ rún cơ thể vật chất và thể vía là kim quang tuyến hay là sợi chỉ bạc , nó nối liền thể xác và thể vía của con người , khi thể vía và ý thức rời cơ thể trong lúc ngũ , nhập định hay trong khi xuất vía ;đường răng cưa nằm trong ống là sự lưu thông của sinh lực khí trong đó . 
F.- Vòng tròn hào quang chung quanh đầu tiêu biểu cho ý thức của con người . 
G.- Là đường dây nối tiếp của sự truyền sinh lực và hình tư tưởng của người dùng thần giao cách cảm hay để trị bệnh hay đọc tư tưởng của người khác ở xa . 
H .- Là đường dây truyền dẩn hai chiều từ người nầy qua người khác , nó mang những thông tin của hình tư tưởng và sinh lực khí . Những vòng tròn nhỏ trên đường dây nầy tiêu biểu cho những chỉnh thể tâm linh hoàn chỉnh , được cấu thành do nhiều tinh hoa của nhiều hình tư tưởng khác nhau bao gồm những tín hiệu mả số của các cơ quan cảm quan của con người như nghe , thấy ,nếm , ngưởi v..v…Nói cách khác nó là ngũ quan tâm linh dùng cho thể vía hay thần thức để nghe ,thấy , ngưởi v..v… ở cỏi không gian nhiều chiều đo . 
I . – Là hiệu số điện thế thấp của sinh lực khí chạy trong con đường vận hà ánh sáng ANTASKARANA , mang hình tư tưởng của người cầu nguyện lên linh hồn , và nó giúp linh hồn có năng lượng để tạo những sự kỳ diệu hay những giải đáp toàn hảo xuống cho người cầu nguyện hay sự trị liệu nào đó . 
J .- Ba vạch vợn sóng là tiêu biểu cho hiệu số điện thế cao của sinh lực khí , chạy từ linh hồn xuống dưới đến các thể thấp , như trí , vía , phách và cơ thể vật chất . Hiệu số điện thế cao ( có khả năng phá vở những cấu trúc vật chất của nguyên tử ) của sinh lực khí nầy có thể thay đổi tức khắc những tế bào của cơ thể để trị liệu lành bệnh . Hoặc nó có thể tạo ra những hiện tượng vật lý đặc biệt trên cỏi vật chất . 
K .- Tiêu biểu cho Vô Thức hay linh hồn của con người . 
L .- Con mắt nằm trên đường dây nối liền thể vía và linh hồn , là con mắt tâm linh mà con người dùng để đọc những thông tinh đã sẳn có trong vô thức hay linh hồn , cũng như ngũ quan tâm linh khác , mà con người đắc đạo có thể dùng được để đọc những thông tin ở những cỏi cao hơn . 
M .- Hai đường vợn sóng nằm trong hào quang thể trí của ý thức là tiêu biểu cho hiệu số điện thế trung cấp của sinh lực khí dùng cho ý thức để tư duy hay ý chí . 
NHỮNG PHẠM TRÙ TÂM LINH CON NGƯỜI : 
Tôi có thể có những sự nghi ngờ , nhờ đó tôi biết là tôi . 
Nhờ vào sự nghi ngờ , tôi suy nghỉ tìm tòi , từ đó tôi suy tư và tôi ý thức được TÔI . 
Tôi : là Thức Thần .- Ý thức . 
TÔI : là Nguyên Thần – Bản lai diện mục . 

Phân biệt giữa Ý Thức và Ý thức về Ý Thức 
Ý Thức : là Thức Thần –Âm Thần . 
Ý Thức về Ý Thức : Là Nguyên Thần – Dương Thần . 
Ý Thức không phải là một vật sở hửu khác thường của cấu trúc thuộc về sinh vật và ý thức không phải là lý thuyết về Lượng Tử Học ; Nhưng những cấu trúc của sinh học có thể làm vận hành ý thức và lý thuyết về Lượng Tử Học , thực sự là sản phẩm do Ý thức của chúng ta làm ra . 

Trường sinh thái : Morphogenetics fielLà một mẩu dạng có một trật tự cấu trúc của những đặc tính bên trong của một sinh mô kể , cả nảo bộ con người ; trường nầy được tạo nên bởi một tiến trình cộng hưởng hình thái – Morphic resonance – của những chủng loại trong quá khứ và nó biểu hiện như một ký ức tập thể thuộc chủng loại của nó . Các loại sinh vật có thể bắt liên lạc với nó – tune in – xuyên qua nó để có được những thông in về hình thái và kinh nghiệm của chủng loại của mình ; Vật chất di truyền từ trong DNA của những Genes , có thể tạo ảnh hưởng lên hệ thống bắt sóng nầy , nhưng những mẩu dạng và bản năng sinh thái nầy không có nằm trong sự thừa hưởng di truyền của DNA ; cũng giống như những hình ảnh ghi nhận được trong màn ảnh tv , không có nghĩa là chúng có sẳn trong những dây điện và transitor của tv ; đương nhiên là mạch điện của tv cần phải bắt đúng , nhưng những hình ảnh là do sự bắt sóng từ bên ngoài tv . Giống như thế , bộ nảo con người giống như một hệ thống bắt sóng phức tạp , nó thể rà bắt được những làn sóng của quá khứ cũng như chung quanh qua sự cộng hưởng của trường sinh thái nầy – Như vậy , bộ nảo của con người có thể rà các làn sóng để bắt được ký ức của mình và ký ức của những người khác qua sự cộng hưởng của trường sinh thái vũ trụ nầy , trương tự như lý thuyết về Ký Ức Tập Thể – Collective Unconscious – của Nhà Tâm Lý Học C.G.JungMorphogenetics fields .

Hạ thể : Lower self – Astral body – Sub-conscious -Là thể vía hay tiềm thức . Nó có sự liên lạc với dương thần , ký ức của dương thần và linh hồn hay vô thức của con người .

Trung thể : Midle self – Conscious – Là ý thức trong cỏi hạ trí , được sự hướng dẩn của thần thức tâm linh hay là dương thần – Spirit . Ý thức còn là Thần giữ cửa Gate keeper – Filter của thể xác ở hai cỏi vật chất và cỏi vía .

Thượng thể : Higher self – Nó gồm hai phần âm dương là Spirit – Dương Thần hay Thần thức – Âm Thần hay linh hồn cá nhân hay vô thức . Dương và âm thần là hai mặt của một thể là linh hồn cá nhân nằm trong linh hồn của vũ trụ hay là Ký Ức của vũ trụ hay Tiên thiên ký ảnh –AKASHIC RECORD .

Ba hồn bảy vía :
Ba hồn là Giác hồn ( Thể Trí – Dương thần ) – Hương hồn ( Tinh tú Thể – Tiềm thức )– Sinh hồn ( Thể Phách – Sinh mạng lực ). Bảy vía là : Tham –Sân – Si – Hỷ – Nộ – Ái – Ố .

Ba hồn , bảy phách :
Hồn thuộc Mộc , nằm ở gan , kỳ số là 3 . Phách thuộc Kim nằm ở phổi , kỳ số là 7 . Theo Thần vảng lai gọi là Hồn . Theo Tinh xuất nhập gọi là phách

Thể vía : gồm chỉ hai thể : 1.- là để chỉ lục dục , thất tình của con người . 2.- là chỉ Tinh Tú thể là Astral body , thể ánh sáng .

Nhị Thần : là tên của Dục thần , là thể vía , thuộc phần tình cảm con người , là tính của khí chất , được sinh ra do sự cấu tinh của cha mẹ , thức thần nhập vào khi đứa bé đã sanh ra khỏi bụng mẹ , thức thần là thần của túc mạng ; dục thần là tình dục thể , thấy vật liền sanh tình , thức thần do túc căn mà lại , nên linh hoạt thông minh kỳ hảo , luôn luôn tư duy kim cổ , không lúc nào ngừng . Nên khi luyện đơn , của đạo gia cần trừ đi sự nhiểu loạn của dục thần , sau đó mới thấy được nguyên tinh và nguyên thần , để ngũ khí triều nguyên , tam hoa tụ đỉnh .

Tam Thần :
1.- Nguyên Thần : là Linh Hồn , Vô trí vô thức , A lại da – 2.- Dục Thần : dục thần là tính của khí chất , là tình dục thể , thấy vật liền sanh tình , 3.-Thức Thần : là Ý thức và tiềm thức Đa trí đa thức –

Tứ Thần :
Là Chân Thần : là Dương Thần , Ký ức dương thần , Thượng trí , viên trí , viên thức . Do dùng ba thần kia tu luyện mà thành ra Chân Thần .Linh hồn cá nhân – Soul – là nơi cư ngụ của trí nhớ và ký ức , là tấm gương phản ảnh tâm trí của mổi người .

Linh hồn là nơi ngụ của ký ức ; nơi đây đã có chứa sẳn và ghi giữ tất cả những dử kiện của chúng ta .
Linh hồn vũ trụ còn có tên khác là vô thức của tập thể COLLECTIVE UNCONSCIOUS hay Ký Ức của Vũ trụ AKASHIC RECORD .

Ý Thức – Conscious là kẻ tư duy – The Thinker , nhưng khi kẻ nầy tư duy thì nó lại đi vào tiềm thức và vô thức để lấy dử kiện và thông tin làm chất liệu cho tư duy của nó .

Tinh thần hay dương thần – Spirit , hay Tâm như một đại diển viên , linh hồn cá nhân –Soul , như môi trường hoạt động của tâm và thể xác vật chất – Body là kết quả của nó .Chúng ta có thể cho Linh hồn cá nhân như một lực mù lòa , vâng theo mệnh lệnh ý chí của tâm thần – dương thần – Spirit , và thể xác là kết quả của tâm thần được thể hiện sự hoạt động của nó xuyên qua khuôn mẩu vật chất .
Con người tự giác ra mình có khả năng tự ý thức và khám phá ra rằng mình đã được trang bị một khả năng tinh thần và trí lực , một thể xác và một môi trường để hoạt động .Từ đó con người khám phá ra những qui luật của thiên nhiên và những qui luật nầy có sự liên hệ mật thiết với nhau ; cuối cùng con người biết rằng cần tuân theo và hợp tác với thiên nhiên và vạn vật , thì thiên nhiên và vạn vật sẻ phục vụ lại con người .

Man , know thyself . Con người hảy tự biết mình . Con người đầu tiên khám phá ra rằng mình có khả năng tư duy , là một sự kiện cụ thể ; con người luôn luôn có thể tư duy và sự kiện nầy đả chứng minh sự tồn tại của mình , tôi tư duy , tôi tồn tại ; sự tư duy nầy cho con người có một khả năng biết được những nhu cầu của mình và có khả năng tự cung cấp cho những nhu cầu đó . Và điều đó đã trở thành tự động , khả năng tư duy nầy luôn đi cùng hắn và khi con người chết thì khả năng nầy cũng chết theo . Như vậy bộ nảo vật chất là cơ quan của tư duy . Bộ nảo chết , thì tư duy tiêu tan .
Con người không có cách gì để hiểu Thượng Đế bằng việc nghiên cứu con người , hay nói cách khác là Thượng Đế hảy tự khám phá ra mình .

Tâm thần –dương thần – Spirit là hoạt động và tự thức ; tâm thần là ý thức và có khả năng tự thức .

Linh hồn cá nhân là một lực mù lòa , không tự biết mà chỉ hành động ; nên nó được gọi là người đầy tớ của thần thức và là môi trường hoạt động của tư duy , sức mạnh và hành động của thần thức . Linh hồn chỉ biết làm , mà không biết tại sao . Như tấm gương phản chiếu hình ảnh của tâm thức vậy . Linh hồn là vật chất của tâm thần ý thức , linh hồn có khả năng thực thi nhửng mệnh lệnh của ý thức .

Con người không tạo ra những qui luật và nguyên tắc , nhưng con người chỉ khám phá ra những qui luật và nguyên tắc nầy và ứng dụng chúng nó mà thôi , qui luật và những nguyên tắc của tâm linh cũng vậy .

Tất cả nhân loại sống trong ba dạng : Tâm thần – Linh hồn và Thể xác hay nói cách khác là biểu hiện dưới ba thể : Trí óc thông minh – Tinh lực – Khuôn Mẩu vật chất hay Nguyên nhân tác động – Môi trường – Kết quả . Khoa học Tâm linh bắt đầu nơi khoa học vật lý chấm dứt – Metaphysics begins where physics leave off . Tất cả vạn vật đều ở trạng thái hoạt động , mọi vật trong thế giới vật chất hay có hình thể đều có những tầng số rung động khác nhau và là kết quả của nó .

Ký ức vũ trụ – Tiên thiên ký ảnh – Linh hồn vũ trụ – Akashic record – The book of life :
Là một nơi trong không gian mà mắt thường không thấy được ; là nơi ghi chép và cất giữ tất cả những sinh hoạt và ký ức của vạn vật , trong đó bao gồm đủ loại bức xạ tàn dư của con người và sinh vật …..

Sinh Quang Tử : Biophotonics – Là một đơn bị sinh quang lượng tử được luôn phóng xuất ra từ tất cả sinh vật sống ; sinh quang lượng tử là chủ đề nghiên cứu của vật lý Lượng Tử Học và sinh quang lượng tử phơi bày những hiện tượng vũ trụ của các hệ thống sinh tồn của sinh vật .

Bức xạ hoại tữ : (Necrotic Radiation ) :


Là một loại hình laser sinh thái điện từ chứa nhiều làn sóng khác nhau được phóng ra từ một sinh vật khi chết .
Is a kind of the electromagnetic holographic replica of the dying organism alike a multidimensional wave packet , emission from a dying organism . Janusz Slawinski followed the link between biophotons and biochemical reaction .
– Nhà vật lý Balan – Department of Radio & Photochemistry , Intitute of Chemistry & Technical Electrochemistry , Poznan University of Technology Piotrowo Str.3 , 60-965 Ponan , Poland
Email :slawinski@sol.poznan.pl

Bức xạ tàn dư :
Là một phần nhỏ của linh hồn cá nhân ……nằm trong linh hồn vũ trụ hay ký ức của vũ trụ hay là Tiên thiên ký ảnh – AKASHIC RECORD ; là một mẩu thông tin được mả hóa hoàn chỉnh hay không hoàn chỉnh của con người hay con thú trước khi chết phóng xuất ra và được lưu giữ trong môi trường chung quanh .

Bức xạ tàn dư hoàn chỉnh :
So sánh như phần mềm software được thảo chương tự động hóa trong bộ nảo vi tính được gắn trong người máy , hay là một dỉa inter- active cd-crom phức hợp cao cấp được hoạt động tự động hóa khi nó được đưa vào một máy vi tính thích hợp kỷ thuật với nó . Là một mẩu thông tin được cấu tạo của thể phách hay thể năng lượng cùng thể vía và thể hạ trí của người chết phóng ra trước khi chết và được lưu giữ ở môi trường chung quanh . Thể nầy khi gặp được điều kiện thích hợp của sự rung động đồng bộ , nảo bộ của người sống hay khí hậu thay đổi của môi trường chung quanh , có thể xuất hiện như một con ma hay Linh thể để cho con người thấy và có thể nói chuyện , ý thức như người sống . Nhưng không còn sự linh hoạt và tự động sinh tồn như thần thức của người sống . Bức xạ tàn dư hoàn chỉnh nầy có thể chứa đựng toàn bộ những kinh nghiệm , ký ức cá nhân , những kiến thức về các bộ môn khoa học nhân văn hay khoa học xã hội hay những khả năng chuyên môn của người chết , được ghi chép vào đó .Và nó luôn phóng ra những làn sóng rung động như đài tv phát sóng , nó sẻ được thâu nhận và tái hiện tất cả tinh hoa của nó tự động trong đầu của một người nào đó , mà nảo bộ có một cấu trúc đặt biệt có thể thu nhận làn sóng nầy và thân xác cá nhân của người nầy sẻ là môi trường để những tinh hoa nầy hoạt động thể hiện ra ở thế giới vật chất trong xã hội . Vì bức xạ tàn dư hoàn chỉnh nầy có đầy đũ những tinh hoa như thế , nên khi nó được thể hiện trở lại sự thu hút đồng bộ của một người nào đó , thì hiện tượng luân hồi , hay linh hồn kiếp trước được đầu thai trở lại .

Bức xạ tàn dư bán hoàn chỉnh :
Là một mẩu thông tin được cấu tạo bởi thể phách và thể vía . Nó có thể hiện ra như một bóng ma than khóc , trêu cợt hay hù nhát người khác , nhưng không gây tác hại , nếu con người biết nó và không sợ nó .

Bức xạ tàn dư không hoàn chỉnh :
Là một mẩu thông tin được cấu tạo bởi thể phách , còn phần thể vía và thể trí đã bị tan mất . Nó có thể hiện lên như một bóng ma mờ ảo khi ẩn , khi hiện và rất tiêu cực , không có gây ra một sự phá hoại hay hù nhát nào cả , nếu có là do con người không biết mà tự kinh sợ nó .

Phowa :
Là kỷ thuật chuyển di thần thức và linh hồn của một người xuyên qua hài nhi được sanh ra từ trong bụng mẹ ; nhưng kinh nghiệm và khả năng kiến thức có thể không được hoàn hảo bảo toàn và có thể bị rơi mất hoặc thất lạc . Nhưng thật sự kỷ thuật Phowa chỉ giúp người chết được chết một cách an lạc và êm ái và sau đó thần thức cũng bị tan rả sau khi bộ óc xác thịt bị chết . Khi đứa trẻ đã được sinh ra và được thần thức của một người nào đó , dùng kỷ thuật Đoạt xã mà nhập vào , nên trí nhớ và khả năng kinh nghiệm liền có , mà không cần học hỏi , nhưng người ta tưởng rằng là do linh hồn tái sinh đã nhập vào bụng mẹ trước khi sinh ra . Vì không biết nên gười ta lầm lẩn Phowa tái sinh và Phowa trọng thức hay là Đoạt xã ; thực sự là hai kỷ thuật khác nhau .

Phowa : Thuật chuyển di thần thức :
Có 3 loại thành tựu : Thượng đẳng là chuyển thức thành Pháp Thân . Trung đẳng chuyển thức thành Báo Thân . Tam Đẳng chuyển thức trở về làm người , là chuyển thức thành Hoá Thân .Có hai kỷ thuật tập luyện Phowa , một kỷ thuật dùng tập luyện thường ngày và một kỷ thuật được xử dụng trong lúc lâm chung ……..

Phowa Trọng Giác hay Đoạt xã : Còn có tên gọi khác là Tá Thi Hoàn Hồn .
Là một phương pháp chuyển di Thần thức và Linh Hồn của mình đi qua một người khác và hoàn toàn làm chủ thể xác nầy như một chủ nhân chính thức . Qua kỷ thuật nầy , tất cả kinh nghiệm cùng kiến thức khả năng của người đó , đều được bảo tồn không bị thất thoát . Nên người thường không biết và thường nói là cha mẹ sinh con trời sinh tính . Đoạt xã khác với Phụ Thể hay ma nhập , vì ma nhập là một trạng thái mà y học tâm thần ngày nay gọi là một con người hai cá tính , mà bên trong người nầy có hai ý thức thể đang tranh giành quyền xử dụng thể xác nầy ; Sáng thì là một người Đạo đức , đến tối thì hoàn toàn là một người Sa Đọa khác . Đây là kỷ thuật chuyển di thần thức cao cấp của Mật tông và Đạo gia .

Antaskarana : Siêu thức tuyến – Là con đường giao thông mà ý thức của những người đắc đạo , ngoại cảm cao cấp hay thiên tài bẩm sinh có thể dùng để liên lạc với thần thức , linh hồn hay ký ức của vũ trụ để mang những thông tin về xử dụng ở thế giới vật chất .

Tiềm thức : Sub-Conscious – Là những ký ức , ấn tượng cảm quan , kiến thức hay kinh nghiệm của một cá nhân , mà người nầy có thể gọi lại , tái hiện lên trên bình diện ý thức một cách dể dàng .

Vô thức : Un-conscious – Là những ký ức , ấn tượng cảm quan , kiến thức hay kinh nghiệm của một cá nhân, được ghi giữ vào đó , mà người bình thường không thể nhớ lại được ; ngoại trừ trường hợp ,người nầy nối được đường thông lộ siêu thức Antaskarana của mình .

Ý thức : Conscious – Hay còn gọi là hạ trí ; Là khả năng tự tri thức và biết tự động tư duy của con người . Ý thức sẽ trở thành dương thần khi con người có định lực và tâm lực cao nhờ sự thiền định .

Dương thần -Solar body – A lại da thức :
Gồm hai phần : Phần thứ nhất là Thần thức hay là thượng trí của con người dùng để hướng dẩn ý thức hạ trí và thể vía . Phần thứ hai là ký ức của dương thần là nơi lưu giữ những ký ức và kinh nghiệm …của một cá nhân trong một đời sống vật chất ( ký ức của dương thần cũng là nơi chứa thể vía hay là tiềm thức của con người ).Ký ức của dương thần được gọi theo bình dân là sổ nam tào bắc đẩu , ghi chép công tội của một người vậy .

Âm thần : Lunar body – Unconcious – Individual soul – Linh hồn cá nhân :
Là nơi chứa phần thứ hai của dương thần là ký ức và linh hồn cá nhân cũng là nơi thông lộ phát và thu thông tin ra thế giới bên ngoài để liên lạc với ký ức của những linh hồn khác và ký ức của vũ trụ hay là linh hồn của vũ trụ .
(
Tự ngã : Là tự thể tồn tại của con người trong suốt đời người ; bộ chỉ huy trung ương của tự ngã là một tập hợp của : Ý thức – Dương thần , ký ức của dương thần và linh hồn cá nhân ; thể xác vật chất của con người có thay đổi theo thời gian , nhưng tự ngã vẩn là một .

Bản ngã : Là toàn bộ ý thức , tình cảm , kinh nghiệm cùng kiến thức của một người được hình thành từ trẻ đến trưởng thành và đến chết , bản ngã của mổi người khác nhau do ảnh hưởng của môi trường , xã hội và gia đình . Bản ngã được biểu hiện do một tập hợp của ý thức , thể vía và tiềm thức . Bản ngã thay đổi , phong phú hóa và phức tạp theo sự trưởng thành của thể xác .

Con người cần phải tập tỉnh thức trong lúc ngũ , trong lúc bỏ xác thân hư cũ và tỉnh thức khi di chuyển sang một thể xác mới ; Như vậy , sinh mạng thức mới được toàn vẹn và liên tục …..

Một chân lý dù đúng , nhưng đều bị mọi người trong một thời đại nào đó , từ chối và lánh xa ; nó sẽ trở thành một viên kim cương trong đá và sẽ làm giàu cho những ai có thể nhìn thấy và biết giá trị của nó .

Hảy nhìn những gì không thể nhìn thấy , hảy nghe những gì không thể nghe được , hảy nói những gì không thể nói được , hảy nghĩ những gì không thể nghĩ được , hảy ý thức những gì không thể ý thức được ; thì đó mới chính là chân lý tuyệt đối .

Một chân lý vĩ đại , bao giờ cũng được người đời và những bậc vĩ nhân giãng giãi một cách mơ hồ và ví von .Nên , nếu ta , có để ý một chút , khi nhìn những hiện tượng chung quanh , mà có thể biết được nguyên nhân ; nhìn tất cả những kết quả cuối cùng có thể biết được hư , thật – có , không ….mà ta không cần phải nói ra , hay cần đến sự chấp nhận hay đồng ý của mọi người . Mặc dù , chân lý nầy không có ai nói đến , hay không được ghi chép rỏ ràng từ trong sách vở . Việc gì cũng có lý do của nó .

Khoa học qui ước :
Là những khoa học đang được xã hội hiện đại chấp nhận .
Khoa Học không qui ước :
Là khoa học chưa được đa số xã hội hiện đại chấp nhận , như Huyền bí học , Năng lượng tự do , Phản lực địa từ , Tâm lực , Linh năng ……

Know More About Orbs: Your Gateway Path To Ascension Awareness!

Posted on

Welcome Dear Reader, I’ve researched extensively into Orbs, and they are VERY fascinating!
Every orb signature is different… some are lower vibrational whilst others are very high!
Its even more fascinating when one we can tap into certain Orb energy in a photograph and use the process to further enhance OUR own spiritual growth, (via the ascension process) and to HEAL ourselves of the emotional upheaval which happens so often on Earth!
Question: What are Orbs?
Orbs are spherical “lights” or balls of energy, not visible with the naked eye, & appear on film or in photographs when a camera tunes into their frequency wave. They have variable sizes, colours, and can vary in shape! Some orbs are low vibrational energy and others are more rapid and more higher rate! 
The most common orb color is misty white!
Note:
It is known that if  the photographer who takes a photo has (at that moment in time) his/her heart open, their awareness levels expand; and they resonate in the 5dimensional frequency,
orb pictures can be taken perfectly!
The Ascended Masters & Orbs
Orbs are all around us, day and night !!!
The Ascended masters were aware of this and the Prophet Mohammed (Peace) told people that such energies were always around whether we could visibly see them or not.
This wonderful prophet encouraged everyone to raise their awareness which is one of the reasons why I wrote this post!
Also I am sure some of us have photo’s/ images of orbs and their structures.
I have become so well acquainted with orbs and I am able to see into aspects of  their detailing and meaning which is a wonderful blessing of God!
The first ever picture I  took of an orb was of my best friend years ago standing outside a Gothic church In London,
later on when i developed the film of her,
a big red dot appeared in the middle of her body,it was a huge orb! 
Red orbs indicate a very high energy present 😉
At the time I did not even know what an orb was 😀
Now I would consider myself an expert in orb detailing; thanks to the process of Divine expansion this wonder was achieved! 
This brings me to another good point,
Angelic beings can also be photographed as Orbs or lightbeings!
This is the most amazing because sometimes they want to be seen, and remembered! That is amazing!
Angels are all ALWAYS around us.
I recently found the following images far down below from Diana Cooper’s
( “Ascension Through Orbs” Findhorn Press) which is great material, and I encourage you to buy it and find more photo’s there.
They are Photo’s taken by spiritual people around the globe.
 


  • Every Orb in each of the photo’s below CAN encourage an activation which allows one to access the higher energies from the angelical realm, this is not necessary of course; it all depends on YOU! 
By looking at the angel orbs, you can potentially absorb the angelic light and wisdom subconsciously and assist in your spiritual growth and advancement within. See how you feel!
Have a look at the photos below ,
tell me do they have any affect on you?  
Peace !
 STAR


Bản thảo sống còn – phần 293

Posted on Updated on

Như nhiều bạn đã trải qua trong những ngày vừa qua, những đợt sóng nhấp nhô của năng lượng vẫn còn đang tiếp tục. Nhưng chúng tôi hy vọng rằng : tất cả các bạn có chút thời gian để nghỉ ngơi lấy lại sức trước khi tham dự vào một đợt sóng năng lượng kế tiếp. Chúng tôi có thể đoán rằng, đối với nhiều người trong các bạn, những tác động của làn sóng năng lượng này sẽ cảm thấy hơi khác với trước. Đúng như vậy. Các bạn đã thực sự được nâng cấp mạnh mẽ trong thời gian này, đồng thời bạn có nhiều nâng cấp tới mức độ hoàn toàn mới về sự tồn tại . Đó là kết quả từ những dòng năng lượng Ánh sáng liên tục được chiếu vào hành tinh của bạn. Toàn bộ hệ thống sinh học bên trong bạn đã thay đổi rất nhiều.Nhìn chung, cơ thể vật lý của bạn sẽ cảm thấy như vậy. Nhưng trong thực tế, từng người một sẽ có vài khác biệt . Những thay đổi lần này là khá tinh tế. Bạn có thể nghe thấy nhiều cộng hưởng năng lượng khác nhau trong toàn bộ hệ thống của bạn. Lần này, giai điệu năng lượng trong người bạn đã thực sự thay đổi. Do đó, nhịp điệu cuộc sống đang diễn ra và mối liên hệ giữa bạn với mọi người cũng đã thay đổi. Cùng với nhau, các bạn đang tạo nên một ca đoàn mà đang thay đổi nhịp điệu. Theo cách như vậy, toàn bộ Sáng tạo cũng đang thay đổi, bạn có thể cảm nhận điều đó. Những thay đổi mà bạn đang tham dự vào, thực sự sẽ ảnh hưởng đến tất cả chúng ta, và như vậy, các phản ứng quay trở lại với bạn cũng sẽ thay đổi.Trong những cách tinh tế, nhưng cũng ngày càng hiện rõ hơn trong tầm nhận thức của bạn là những cố gắng của những thế lực đen tối đang đồn sức để dập tắt những âm thanh mặc khải của bạn. Họ cảm thấy bắt buộc phải tấn công bạn bằng bất kỳ cách nào họ có thể. Do đó, các cuộc tấn công năng lượng dữ dội và kịch liệt hơn trươc. Đó là hiện tượng như một số bạn đã gặp phải gần đây. Hãy nhớ rằng, tiếng nói của bạn và sự hiện diện của bạn báo hiệu sự xuất hiện của một ánh sáng ngày càng trở nên rực rỡ hơn trên hành tinh. Đối với những sinh mệnh vẫn quen với việc che đậy bản thân bằng cách liên tục tìm cách ẩn vào những vùng mờ tối của hành tinh thì Ánh sáng này của bạn giống như chùm mũi tên xuyên vào não của họ, đâm thấu cốt lõi của họ. Vì vậy, họ đả kích bạn, tấn công bạn , làm bạn suy giảm Ánh sáng là cách họ tự bảo vệ. Họ đang cố gắng duy trì môi trường sống ngày càng bị thu hẹp. Cho nên bất cứ ai đứng trong luồng năng lượng phủ định của họ đều có thể cảm thấy gánh nặng của các cuộc tấn công.Vì vậy, lần này để đứng trong ánh sáng mới, có chút khó khăn. Bởi vì có nhiều đau đớn bên trong và còn có nhiều thử thách từ môi trường xung quanh bạn. Đối với những gì bạn nhìn thấy và cảm nhận, thực sự không phải luôn luôn dễ tiêu hóa. Nhưng một lần nữa chúng tôi nói, bạn đang đứng chính xác nơi bạn cần phải hiên diện. Sẽ có nhiều vấn đề phát sinh trong những ngày tiếp theo, cho dù đó là trong phạm vi của riêng bạn hay là mức độ vĩ mô bên ngoài, thì bạn cũng cần biết rằng tất cả đều đang là tốt, tất cả mọi thứ là xảy ra theo một kế hoach đang được theo dõi nghiêm ngặt.Như vậy, một lần nữa, chúng tôi nói rằng, đây là một quá trình mà có thể dường như làm cho bạn bối rối. Bạn sẽ cảm thấy mình bị chao đảo giữa một trạng thái hạnh phúc, sau đó bị ném vào sự nhầm lẫn bởi một cái gì đó mờ mịt đột nhiên hiện trong phía trước của bạn. Nhưng ngay cả khi có vẻ khó khăn và bối rối đối với nhiều bạn, các bạn vẫn đang tiến tới. Dòng chảy vẫn đang tiếp diễn, tất cả khó khăn có thể được coi là tạm thời trong bước chuyển tiếp.Vì vậy, dù là mệt mỏi của các cơ quan bên trong của bạn , hay bối rối trong tầm nhìn, bạn vẫn biết rằng bạn liên tục được đẩy về phía trước, trong những cách tốt nhất. Chúng tôi đang ở đây để giúp bạn bước những bước tiếp theo. Chúng tôi đang nhẹ nhàng hướng dẫn, cung cấp cho bạn tầm nhìn tốt nhất, tận dụng các cơ hội để tìm ra cách hiệu quả nhất để thúc đẩy sự tiến bộ của bạn. Hãy trả lại quyền điều khiển cho chính cơ thể bạn. Lắng nghe cẩn thận các nhu cầu của cơ thể . Đầu hàng tiếng nói nội tâm. Chấp nhận quá trình chuyển đổi này như là những gì nó đang có được. Thật vậy, khi bạn làm được điều này, bạn sẽ thấy mình đang được đẩy đi trên một dòng chẩy đầy sức mạnh, nhanh chóng hướng tới mục tiêu cuối cùng. Bạn đang đi tới cuối con đường chuyển đổi và đang lấy lại đầy đủ sức mạnh của bạn. Tất cả các công việc mệt nhọc và lo lắng này sẽ ở lại đằng sau.

Awakening Your Ability To Channel

Posted on

Dear sister and brothers, I greet you all from my heart.I am not alone; I am here with many others. Today we will speak about the art of channeling. Many of you desire to channel but feel locked into self-doubt and anxiety about it.
Some of you already channel but you dare not express it publicly. Today I would like to offer a different perspective on the question whether you can or should channel. I am telling you that channeling is not new to you at all; you have done it under different names in many lifetimes before this one. It is not such a big deal!
Opening up to channeling is not about learning something new for you, it is about awakening skills that are familiar, even innate to you. You all have been on this planet before and have expressed your inner gifts on Earth in previous lives: the gifts of intuition, of channeling, of the third eye. Your previous lives were often marked by those gifts, and they are still here today.
Each of you is surrounded by personalities that you once were, who in one form or another gave a hearing to that inner voice, the voice of the soul, and passed it on to other people on Earth. You were a bridge between this world and the other, the world of the soul from which you originate. This has been your soul’s calling for a long time. Try to sense, if you can, those personalities around you.
They are a part of your soul, like a ray of the sun is part of the sun. Not the whole, but still an inalienable part of it. Maybe you see or feel some of these past life figures around you. Take a moment to feel that, calmly and clearly. Channeling is not new to you.
You have already done that many times before, in different ways and in different forms, and it was something familiar that came naturally for you. I ask you now to make connection with that familiar and natural way of channeling that you knew in previous lives, or call it “other lives” – these things are not as bound to time as you might think. Allow one of the individuals that you once were to approach you and to flow through you.
Just observe who steps forward and do not go into it too much with your head; just let it happen naturally from a feeling. You do not need to see any person, you can simply sense them. And sometimes it just takes time before you feel anything. This woman or man, whom you feel near you and who is part of your soul, wants now to give you something.
Previous lives are like all lives, a mixture of the beautiful and the less beautiful: light and dark; good and evil, if you like. That person, who is now with you, comes to give you their Light, and the beautiful flowing part of him or herself that felt a connection to, and formed a bridge with, the other world from which they channeled love, encouragement, and hope to people around them.
Remember this connection, not through your mind, but through your cells and your feelings. Get a sense again of what that bridge to the other world was like. Allow yourself to be helped with this process by considering the person from that other life as your guide. Imagine a time when channeling went well and you were able to share the flow of your soul with others. You do not have to imagine the details of what happened.
It is about the flow and the safety of it, and also the familiarity and self-evidence of it. In fact, none of you have to learn how to channel, because channeling is something you can do already. The key is to re-establish the way it is done: to re-connect with that part of yourself that does this so easily.
Although there exist fears and pains built up in you that are resistant, by reminding yourself how easy channeling used to flow, you remove some of that resistance. The time has now come when there is really an opportunity on Earth for what you have to give.
There are people waiting for that energy to flow out through you and through your lightworker sisters and brothers – the world is waiting for you! Where in past lives, and in former times, you often had to be very circumspect and to operate almost surreptitiously and in secret, there is now a need and an opportunity and openness to receive your gifts.
The female power of the inner eye and of intuition is once again welcome – and that is actually an understatement. It is not only welcome, it is desperately needed! Humanity is in distress; there is a crisis going on all over the world: an economic crisis, as well as an environmental crisis.
It is a deep crisis in that it asks, “how do we relate to ourselves and with our world and the Earth?” The whole basis of how you will relate to yourself and to “the other” in the future, revolves around this question. There are people caught in fears, in struggle, in illusion.
People have lost themselves, and there is a deep loneliness in the hearts of human beings. From that loneliness comes a desperate search for a beacon outside yourself on which to hold. But that guiding light is not outside you, and you will not find it in another, or in an institution or organization. In this time, it becomes clear there are no certainties that lie outside you: not in a job or a house, and not even in a personal relationship or a circle of friends.
You are led ever more deeply within by everything that is happening without, and this can be very frightening for many people. You felt that just now in your meditation when you connected with the collective energy. (Before the channeling, Gerrit offered a guided meditation to the group).
You observed the fear and stress that many people are now experiencing. What is your role in all this: your task, your path? The answer lies in your inner reality. It is always about staying close to yourself, because you know the “way” lies within. You are already familiar with this inner world, with the peace and calm that you can find there.
For this reason, you are at this time to be guides or teachers for others and to be that in the most free, gentle sense of the word. Not like those who are leaders in the traditional sense, but to be a living example of how to make a deep connection within yourself, with what transcends the earthly life, with what transcends outer certainties, and with what is independent of these – a connection with your soul.
To radiate this connection to others is in a sense your life’s mission. It brings you directly into the core of who you are, and in this way, you also touch others and invite them to do the same. Direct yourself again to that small circle of past life personalities around you, who are part of you.
You share qualities and traits with them, yet they lived in very different times and surroundings; but in essence, it is the same heart. Tell them, those who had to operate in the dark and in secret, that the way is now open: “I may now reveal all the qualities you have developed in the past; I can now radiate my own Light; I am welcome on Earth.” In some of those personalities, you can feel there are painful memories of being unacceptable, of being condemned for what you were, and for which there was no opportunity to share the reality you had to give.
It is now time to heal that old pain. It must be seen, remembered and honored, so that it may be released to give way for a new joy, a new lightness, a way of effortlessly being yourself. These old personalities can remind you of your gifts, your natural connections, your soul. That is their gift to you: qualities you were ever building up and developing very carefully in other times, through experience, practice, and training.
But you also have a gift for them in return. Tell them they can now let go of their old burdens and can release the feeling of not being welcome, that pain from the past. Not to feel welcome, and not to live what was natural for you, was a deep pain for you. Yet your wisdom has grown because of that experience; your understanding of human nature and of light and dark. Accept this past and let those old lives go free again, no longer bound to old pains or traumas, let them all go their way. Take what is wise and beautiful about them with you in your heart.
Thank them for it – really do so from the heart! Thank them for the gifts they are leaving for you, and then release them to be free, so they can finally put to rest their painful connection with the Earth. In this way, the past is healed. Everything that is good and durable from the past stays with you; it is not lost even though it has long been surrounded by pain, uncertainty, fear, and frustration.
You can set it free and bring a diamond from out of that past. It is now in this life that this diamond can shine and radiate into the world and give you happiness, the happiness of simply being yourself and no longer having to hide. That is the key to everything. If you can experience this beautiful diamond in yourself, then everything else in your life happens almost by itself.
You attract relationships and living and work surroundings that belong to the diamond. Feel the presence of this brilliant energy in you. So much strength and wisdom bundled up in you from so many centuries and the many persons you have been. Feel the depth, the mystery and wonder of it. Have respect for who you are and stop looking down upon yourself with contempt and criticism.
Feel how you are a channel, here and now; feel the diamond that you are. Just look at that space within your body where you can feel this jewel and allow its radiant energy to flow through your entire body so you are bathed in its Light. I am here as your equal; I am not a teacher who stands above you. I am exactly like you and so I feel very close to you, equal to you in my heart.
When you have doubts, which arise easily in the reality of human beings, I am with you to appeal to your strength and remind you of who you are. To call upon you to really believe in yourself, and to stay in touch with the dazzling diamond that you are already, here and now.


THE SECRETS OF MASTERY IN THIS LIFETIME

Posted on

You have come to this planet to learn. There is no right or wrong, simply frequency selection. That’s it. You have come to integrate experience and let go of judgement. This is the game of earth and you are all playing very well. Having fun?
Earth is game of decension and then reascension. You already know what it’s like to be a multidimensional being in the 5th, 6th, 7th and so on dimensional realities. You’ve been there, done that. You already know that you are connected to absolutely everyone and everything simultaneously, but what would it be like if you didn’t know that? What would it be like if you had a veil that hid all of your power from you and made you think you had no power? You see, you are so powerful that you must play the game of a limited being, with limited perspectives, limited awareness and limited everything, otherwise where’s the fun in always being in the realm of the highest power.
When teenager plays a video game and gets really good at it, they can play the game every day and win over and over against even the hardest obstacles or opponents. So then they are faced with a dichotomy. They want to continue playing their favorite game but they’ve already mastered it. So what will they do to not lose interest? They begin to select weaker players who they will then match against stronger opponents. Then they master those as well and continue selecting the weakest players of all until they can face the strongest obstacles or opponents. This is the game you are playing on earth. It is a grand experiment and you are blessed with genetic material from the entire universe to help you along the way.
You have divine energy and infinite power so you have chosen to descend to see how difficult it would be to ascend while still in physical form. You think you can’t walk on water, or fly? That’s only because you believe you can’t, and at the moment it’s not in your best interest to do so. But you can.
Your goal was always to change your vibrational experience. Oh, and you added linear time to the mix while you were at it. Instead of seeing all concurrent realities at once (as you normally do on the other side), you have chosen to see only one perspective and one path in front of you.
Most human beings on the planet have difficulty comprehending that time does not exist. You bound this energetically to your DNA so that you could perceive time. But it doesn’t exist. Time is circular and not linear. You recreate yourself infinite numbers of times per minute so that you can feel what you call time. That’s why you are never the same person from day to day. You are never even the same person from second to second. You are constantly in a state of flux, refreshing a new version of yourself energetically and you have so much fun doing that without even realizing what you are doing.
Every single reality you believe in whether past, present and future happen simultaneously. That’s why your greatest gift is the present because that’s all you have to effectuate change to create a different vibrational reality for yourselves. Being in the present and in the “now” is all you have to do to change your vibration. You don’t have to meditate or sit in front of 30 candles in a low lit room with incense and soft music. You just have to be in the “now”. That’s it.
The mind was setup to be the operating system of limitation so that you could have this very unique experience as a dense being. There is nothing wrong with having a limited perspective. It is unique and beautiful in many ways. In 5th dimensional realities, which are what you are now heading towards, this limited perspective decreases considerably. You will see things from multiple perspectives and you will manifest immediately, as opposed to the lag time you experienced in your past. You will start using the 5th dimensional format more and more. Instead of wondering why you’re blocked energetically, you’ll just align with the new frequency. This means that close to 100 percent of all disease will disappear as well.
When you start using the heart as your filter, everything will become easier. Until now, most of you have been using your mind. The mind is the 3D filter. The heart is a multidimensional filter capable of electrical electromagnetic energy that the mind is not capable of. “Think with the heart, not the mind.”
In every year that now passes, you will understand more what time really is. You will only use time as a marker that you can refer back to if necessary. Think of a library and how you know exactly where the book you need is to retrieve the information you require. This is how you will eventually interpret time.
The answers will come. If you are open to them, they will come. If you find you’re not getting the answers, sit quietly and breathe. Deep breaths in and out. This helps connect you.
Carry a journal with you. Write down your thoughts. You will have so many aspiring thoughts in the months to come that you will forget them if you do not write them down. Some of your other lifetimes may come into your focus and you will start to question the nature of reality. Write it down. This moves it through physical vehicle and it then becomes more valid to you. As you write things down, the frequency is encoded in the words you write. When you read it again, you access that vibrational state and feel the inspiration.
The levels of the lower masculine energies dictate that a specific pattern of thought or experience must be followed chronologically in steps 1, 2 and 3. In divine flow, you will proceed very differently. You’ll start with step 1 and then go to step 15, then back to step 7 and then step 2, etc. Yet your experience will be complete as you pick up everything you need along the way. Why? Because you will be operating primarily through the heart center.
You may have found yourself already sharing much of your time with different projects and people as you enter into this phase. Lower masculine energy wants you to DO. The activation of the divine feminine energies want you to just be. The divine masculine energy says as you are you pulse out. As you spiral up, the divine feminine energy reads frequency and the divine masculine engages that frequency.
What is your version of the truth? Do you think it is THE truth? With the exception of love, there is no absolute truth and you will start understanding the different perspectives of truth on the planet and why they exist.
You are always putting yourself in a “now” moment that creates a vibrational signature. You have an agreed upon a set of circumstances that you define as your collective history and then you have another subset that is your personal history. As you change your vibration on an individual level, you decide whether you want to align with the collective version of the “truth”. Your individual frequency may suddenly align with a version that is so far from your current perspective that you could not even relate to it yesterday. That’s when you have jumped timelines, something you’ll also become very aware of.
It is not so much what you think that creates your reality. It is what you feel. If you feel really good, your reality changes. If you have trouble feeling what you want, your ego is in the way. So imagine what it would feel like to have what you want. That will help get the mind out of the way so that you can manifest your desires.
If you have read this far in this article, then you are likely doing all the work you need to do to release holding patterns and you are ready to move forward. You are guiding those receptive to galactic information. It will get easier for you to speak with others about consciousness and all those things we discuss here. You may also be processing persecution issues from other lifetimes which will also release as universal truths are revealed. It will become conscious and accepted for all.
Your awareness of what sound is will also shift. It is through sound and frequency that all is created and generated. All matter vibrates and creates sound. However there are different dimensional versions of sound which many of you may start to hear. For example, the universe, earth and collective consciousness all have their own sound. Each of your individual organs has its own sound. There is actually a symphony that is created for your body and you may start to hear these sounds as you look within yourself.

The Armour of Love from Goddess Inanna

Posted on

Beyond the boundaries of all that you create for yourself I call forth the element of freedom that lives within all men and women. I call forth the monad and the bright spark of infinity that links you with eternity. Can you feel the passion and love that the divine has for you? You are loved, you know. Never doubt this truth.
I call forth and summon the true heart that dwells within you, the Shekinah that breathed life in to you at your birth and though you do not remember me, I call forth myself into your memory for I am mother and Queen of your world.
It has been some time since you have felt Holy and sacred love washing over you and I believe you really do need this right now. I ask you now to remove your armour of your disbelief in a loving and peaceful world and I provide you with the armour of love which is an armour that not only protects you from the armour of negativity but also shines my pink rays of love onto all who come into contact with you. Come on now; it is not a hard thing to do for those who truly want this. Let go; that’s it my young, let go…let go of the doubt that you are powerful enough to create a world you want to live in for know that we depend upon you and your hearts desires to design the new world that benefits all.
Envision yourself there, right now. There are no cages around you in this world, you are free and every core of your being believes this is so. There are no wars, there is no hunger, no aging that is bothersome and no disease. Just love and unity and peace for all humankind. Recognize yourself within this energy of the new world and feel your frequencies begin to rise. This is your taste of what is to be and what you can achieve. You are the children of the gods; all is possible for the believer who has faith in the power of their dreams.
So now that your mind is unlocked for this message I want to tell you that it is not long now until you experience the glory of love within your hearts for though I tell of hardships to come I also explain to you how through these hardships you gain freedom and regain your free will. We have a plan for Earth but we do not have control of your divine plans; this has to be your own design. We can help you if you ask but we cannot make the choices for you.
Let me speak to your entire essence so please, put your hand over your heart as you read this. There are coming some hard changes to your Earth existence, for all of you and you will have to be strong. Know that you will pull through these times and you will benefit from this more than you can ever lose. If you have your family and your friends, what more do you need? You lose, in truth, nothing of great value but you will have to be in a place of releasing and accepting that you have to release some things.
Material things are your chains and the value you give to them. Without the need you are not trapped in nor chained to anything. Without desire for what you want you are free as a bird. Need, on the other hand, is what will be met. You will never go without what you truly need though you may have to reevaluate what you need next to what you want.
What you are experiencing and what you will experience are Earth changes as you are within the womb of rebirth. The Earth consciousness and the Kingdom consciousness are merging nicely into a workable reality for you all. Right now you are in a state of illusion and nothing seems real but as time goes by a new system will be put into affect and your security will be cemented once again.
This isn’t a race, this isn’t a competition, but I do ask you to dedicate yourselves to your ascension process as you shall be moving into a new dimension very soon as now you are in between. How high you wish to go really depends on you. How committed are you to your soul’s evolution? Some will ascend higher than others yet you will reside within the same reality. Hard work pays off in the end.
Behind all occurrences there are reasons, and these reasons dictate to what will happen within your reality. Know that even the things that occur that seems negative are in the long run positive and are a sign of Earth changes and all are part of the divine plan. Even things that seem sad and wrong will be used as a vehicle to travel to the divine plan. All situations, even negative ones, can be used as an advantage and this same thing goes for anything that occurs in your own personal lives; something good always comes out of something ‘bad’.
Hold hands, now, as even though the future has been predicted it is still unwritten. You are the writers of destiny, both your personal destiny and your collective destiny. That is right my beloveds; you ARE part of the divine plan and in fact you are CO-creators with us and each other! Many of you already know this but to those of you who don’t I want you ask you something; isn’t that AMAZING??? Now, breathe deeply for me. More is coming for you in this message, more to learn and be prepared for.
Capture each and every moment of your day for you are living history right now. You are living times that have already past and times that are to come. But what is to come needs you to be courageous. Nanaea has been speaking to many of you of the global economic collapse and of course also the collapse of the European Union. Know that it is coming. Be ready, be prepared and most of all REMAIN CALM! This is so important for times are changing and you will be seeing your future and this future will become history for those of the future to learn. I do not tell you this with half a heart for I know there are many who will not understand and will not know what to do but there is joy that will come from this, a new structure that will be built right this time.
You know that the system that was put in place long ago was done so with the agenda to force your will and obedience. You see you felt that you had free will but you did not; you only believed that you did. As soon as you awaken to the matrix and see through it is the time you recognize that you DO have free will but it is only in the new world shall you be able to USE it!
I am embracing you all. I am holding you all to me and feeding you with my nourishing love. Be brave and above all HAVE FAITH in yourselves and the divine. The Anunnaki love you and you that I do too.

THE ALL NEW MODULE III AND THE ETERNAL CORE GAIA-LIGHT ACTIVATIONS!!!

Posted on


Please prepare now to enter the sacred sanctum of your Gaia-Dawn Core Heart and softly merge your soul-essence with the One Core Heart.

The silence be-comes you as you ease so comfortably into that safe and warm cocoon of your Core Self once again.

This is where and when you truly can retreat into that haven of love which you know, always waits for you, when you seek relief from the outer projections of your third dimensional world.

You are the One who has taken the necessary steps to create the New Ascension Pathway into the New realm of light upon this planet. As the One committed to remain in service, as the Bodhisattva, you are greatly honored and indeed it is time to receive the new 11-11-11 Source Codes that shall assist you to activate the Source Programs of Ascension for the Gaia-Dawn Heart.

These new Source Codes are in the patterns, the designs, the symbols, the archetypal codes, the tones, the notes, the frequencies and energetic wave patterns that are offered by Spirit through Gaia-form, so we may activate them in our light bodies and prepare for the exciting new journeys that are unfolding through the terrains of our yet un-explored evolving consciousness fields of eternity.

These Source Codes offer a re-membrance, a re-connection, a re-alignment and a re-mergence with each one’s true Core Self, and trigger the awakening of many who shall sense the resonant silent sound of awakening as the Many be-come One.

The Gaia-Dawn Heart vibrates with the subtle frequencies that pulse out in ever increasing waves of golden mean love spirals, and the process accelerates the Gaia-Dawn Love Frequency to in-ternity.

Thought intention with love:
Activate the Gaia-Dawn Heart Love Light Body
Activate the Pulse of Gaia-Dawn Love Frequency to In-ternity…..

As you spend time in deep contemplation, you are drawn deep into the inner realms of Gaia-Light that you have co-created upon beloved Earth.

With every breath pulse of love you take, you expand Gaia-Light from your One Core Heart out to the visible universe, and re-inforce the New Gaia-dimension of Love that is so tangible and visible around you.

Let your pulse of love spiral out in swirling frequency waves that move right into the core of every particle of the third density and spin them into Gaia-Light.

Remain in the core space within your heart-soul that still moves deeper into the stillness where you reach the crystal 11-11-11 doorway to the Source heart.

You now receive the Source code frequencies of New Gaia-Dawn Light. These Source codes are preparatory archetypes that are embedded in the evolving patterns of creation that remain coiled within the Gaia-Dawn Seed of Life and from these shall spring forth the New Gaia-Tree of Life, the New Gaia-Flower of Love, and thenceforth, the New Gaia-Light (Fruit of Light).
As the initiated Gaia-Dawn Hearts receive into their being, these new keys of New Life, multiple inner doors open and a new Pathway opens up that draws you into the truth of what you choose to manifest upon this earth. You begin to receive the 11-11-11 Source Codes that assist you in your multi-dimensional tasks of love.


The New Gaia-Source Portal Key Code:
You now receive the New Gaia-Source Portal Key Code that is a multi-vibrational symbol once again containing within it the ancient-new wisdom frequencies of life-evolution-ascension. It has the potential to open many inner dimensional pathways to Source Heart and beyond. You as the Gaia-Dawn Heart prepare to receive the crystal frequencies of the new Gaia-Star and activate them within your light body to continue your divine service of assisting the collective consciousness to elevate to higher levels of excellence.

A Message from Mira of the Pleiadian High Council (now on the Earth Council)

Posted on Updated on


Greetings, I am Mira from the Pleiadian High Council currently working full time with the Earth Council.

We are deeply busy working to maintain balance upon the Earth. Our energies go out like the spokes of a wheel to hold steady the newer frequencies and the influx of Light. These powerful energies are a force field for change. They portend the elimination of all that does not serve the Earth or those living on the Earth with service to others, not service to self. It is a big shakeup for many who have their own interests – not the well being of all.

The Earth willingly gives to all, but there are so many misappropriations of these energies that it is not serving the wellbeing of life. These discrepancies must be resolved and this is where realignment comes into play. On the Earth Council we consider all.
The Legions of Light focus on repairing things that are out of order. In this manner it functions very much like the cells of the human body when there is disease, only in this instance it is the cells of the body of the Earth. Each call attention to themselves and then change occurs. Balance becomes reinstated. This is happening everywhere on the planet. The energy is directed where there is the most need and then proceeds outwardly.

The clean-up crew is working diligently everywhere. From the smallest to the largest, the Earth’s elementals, nature spirits, devas, fairies, and others along with the ground crew, the Light Realms, Space Family and all of life are focused on assisting the Earth in the Ascension process. The work that is being done is to keep most of life on the planet safe, depending upon the soul’s calling.

The gracious loving Earth has been pulled down as far as a planet could go without losing her incarnation. Her intent to move back into her original state of consciousness is being honored. She has been patient with Humanity and is moving into her eventual new position as a star.

We rely on the Ground Crew to assist with our work. What matters most is not the force of external power but the power of the force of Light. The Light needs to be the focus, for this work will revamp the planet. It is the reason that we are working together towards this vision.

See the big picture now of how every thought matters and every act of caring, loving kindness to all creatures is a part of creating Heaven on Earth. When you live this way you are in resonance with each other with the new energetic template on the Earth. You are the co-creators of Heaven on Earth.

This is a reminder that we are working together for a consistent purpose as a part of the Divine Plan.
We love you and appreciate all that you are doing towards this cause.

I am Mira in loving service to the Earth

TÌM KIẾM VÀ CHIA SẺ ÁNH SÁNG TÂM LINH

Posted on

Thời đại Ánh sáng đang tới gần, Mỗi chúng ta từ nội tâm bên trong đều cảm thấy một sự chuyển đổi và một sự thôi thúc đi tìm Ánh sáng Tâm linh.Tôi cũng đã đi tìm Ánh sáng Tâm linh . Bạn cũng là người đang đi tim kiếm .Chúng ta cùng chung một mục đích .